HK MANAGEMENT

AND SERVICE GROUP

บริษัท เอชเค เมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

คือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย SMART HANDY อุโมงค์ฆ่าโรคเชื้ออัติโนมัติ เครื่องกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อรา                 และแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ 

ด้วยการวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการแห่งทศวรรษใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จํากัด ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง                  และจะยังคงดําเนินการตามปณิธาน อย่างแน่วแน่ในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกหน่วยงาน                      ด้วยศักยภาพและ ความพร้อมของธุรกิจที่มีอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งวางแผนการขยายธุรกิจ ในการหยุดยั้ง      และช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้ปลอดภัยจาก Covid-19 ผ่านนวัตกรรมที่เราสร้างสรรค์เพื่อคนไทยทุกคน

BUSINESS PARTNER

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)

SERVICE SOLUTION

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความปลอดภัย นำไปสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างยั่งยืน
Pre-production
  • ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
  • การออกแบบที่ล้ำสมัย
Production
  • การผลิตที่มีประสิทธิภาพ
  • การติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
  • การทดสอบความสามารถของเครื่องก่อนส่งมอบ
Post-production
  • การรับประกัน และการันตีคุณภาพ
  • การซ่อมบำรุง และดูแลผลิตภัณฑ์
  • เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย