“เพราะความปลอดภัยในชีวิต 

คือสิ่งที่เราคิดเพื่อทุกคนเสมอ”

“  ในสถานการณ์ที่เมืองไทยและหลายประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้      ได้เปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปอย่างสิ้นเชิง ความเสี่ยงในการติดเชื้อมีอยู่ทุกย่างก้าว การมองหาความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจมาเป็นอันดับแรก ”

บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

SMART HANDY อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ

เป็นจุดคัดกรองที่จะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อทุกชนิด

SMART HANDY อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล หลอด UVC ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนบนสัมภาระทุกชนิดได้สูงถึง 99.99% ภายในเวลา 18 วินาที          ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

มีระบบ Smart Gate System สองชั้น สำหรับป้องกันการส่องผ่านของแสง UVC การันตีความปลอดภัย  

” ไทยทำ ไทยใช้ เพื่อคนไทย “ อย่างแท้จริง

มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยระดับสากล            ในทุกกระบวนการผลิต มั่นใจได้แน่นอนว่าสินค้าของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตแห่งโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน

เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดและพัฒนาสินค้าชนิดอื่นต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกชีวิต              อย่างไม่หยุดยั้ง นำเสนอนวัตกรรมดี ๆ รังสรรค์ชีวิตแห่งความสุขที่คุ้นเคย

“เราขอเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นตัวเชื่อม และผลักดันนวัตกรรมไทยสู่สากล”

Vision Mission
วิสัยทัศน์
ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการคิดค้น พัฒนา และสร้างเสริมนวัตกรรมเปลี่ยนโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวิถี New Normal ของคนยุคใหม่
พันธกิจ

การสร้างองค์กรที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง

พร้อมก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในวิถี
New Normal ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจตามครรลองอันเหมาะสม
โดยมีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งปัจจุบันและอนาคต

เชื่อมโยงศักยภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจ
และหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการวิจัย
และพัฒนาสินค้า สร้างมาตรฐานการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

CEO MESSAGE

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการแห่งทศวรรษใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

“เราสร้างโอกาสเพื่อส่งโอกาสที่ดีให้เเก่สังคม”

คุณจิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์ (โอบอุ้ม)

ผู้บริหาร บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

WHY US

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมยืนยันในคุณภาพสินค้าและบริการของเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไมควรเลือกใช้ SMART HANDY และนวัตกรรมอื่น ๆ จากเรา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นวัตกรรมประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าเดิม

ความปลอดภัยในชีวิต 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เข้ากับยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนไป

สร้างโดยคนไทย สินค้าระดับมาตรฐานสากล

คิดค้นและพัฒนาจากฝีมือคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

มองเห็นความสำคัญของทุกชีวิต

จึงคิดและสร้างสรรค์ให้ออกมาดีที่สุด

Look beyond

บริษัท เอชเค เมเนจเมนท์ แอนด์เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ยังคงมุ่งมั่นด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำเนินการตามปณิธานอันแน่วแน่ ในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุก   หน่วยงานที่ให้การยอมรับและเชื่อถือ ด้วยศักยภาพ ความพร้อมของทุกส่วนที่มีอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งวางแผนขยายธุรกิจ เพื่อหยุดยั้งและช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้ปลอดภัยจาก Covid -19 ผ่านนวัตกรรมที่เราสร้างสรรค์ตลอดมา เราขอยืนยันว่าจะนำเสนอสิ่งดี ๆ แบบนี้ต่อไป

CERTIFICATE

ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

ตลอดจนระบบบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุมในเรื่องการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ทดสอบระบบ บริการซ่อมบำรุง ที่ในปัจจุบันเราเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานควบคุมคุณภาพนี้

Our

Client

การันตีมาตรฐานสินค้าเมื่อนำไปใช้งานจริง เสียงตอบรับที่เราภาคภูมิใจ อาทิ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทย ให้เลือกใช้สินค้าของเรา เป็นสิ่งยืนยันว่าจะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป