ช่องทางการนำเสนอข่าวสารจากเรา และสาระน่ารู้ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี

รวมถึงยังมีการอัปเดตบทความน่าสนใจต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านได้ศึกษา ดำเนินชีวิตตามวิถี New Normal อย่างมีความสุข