Uncategorized

2022-04-01
เปิดสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ได้ถึง 99 % ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด
เปิดสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ได้ถึง 99 % ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ได้ถึง 99 % ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต […]
2022-04-01
เปิดตัว ‘Smart handy’ อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ นวัตกรรมฝีมือคนไทย รับชีวิตวิถีใหม่
เปิดตัว ‘Smart handy’ อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ นวัตกรรมฝีมือคนไทย รับชีวิตวิถีใหม่ เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป เปิดสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย “Smart handy” อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ผลงานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชูดีไซน์การออกแบบที่ทันสมัยทลายกำแพงข้อจำกัดนวัตกรรมไทยหวังแจ้งเกิดทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเชื้อโรค ด้วย Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย […]
2022-04-01
เอชเคฯ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัว “Smart handy” อุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
เอชเคฯ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย “Smart handy” อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ รับมือชีวิตวิถีใหม่ ปักธงตีตลาดโลกหนุนไทยสู่ประเทศนวัตกรรมก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง น.ส.จิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย  “Smart handy”  อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ผลงานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสหเวชศาสตร์ […]
2022-04-01
เพาะกล้าธุรกิจ Business Solution โดย ลักขณา สุริยงค์ / ฉัฐพร โยเหลา 1 เมษายน 2565
คุณจิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์ (โอบอุ้ม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชเค เมนเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า การผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ นำไปสู่การก้าวข้ามการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนา ประกอบกับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดจากโรค Covid-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดและขยายพันธุ์ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศ Smart Handy  อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ […]