เปิดสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ได้ถึง 99 % ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด