“โอบอุ้ม” มอบน้ำดื่ม 1,000 โหล ช่วยบุคลากรด่านหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19