Uncategorized

2022-04-01
เปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ปักธงตีตลาดโลก
เปิดสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไ […]
2022-04-01
เปิดตัว ‘Smart handy’ อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ นวัตกรรมฝีมือคนไทย รับชีวิตวิถีใหม่
เปิดตัว ‘Smart handy’ อุโม […]
2022-04-01
เอชเคฯ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัว “Smart handy” อุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
เอชเคฯ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เ […]