เอชเคฯ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัว “Smart handy” อุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ