เปิดตัว ‘Smart handy’ อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ นวัตกรรมฝีมือคนไทย รับชีวิตวิถีใหม่