เปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ปักธงตีตลาดโลก