“โอบอุ้ม” ขึ้น “ภูทับเบิก” มอบความสุขให้เด็กบนดอย แบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงวิกฤตโควิด